Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forvaring idømt ustraffet person, der blev fundet skyldig i blandt andet voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg begået som 17-årig 
13-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 30. juni 2011. Domfældte, der ikke var tidligere straffet, var i byretten blandt andet fundet skyldig i som 17-årig at have voldtaget en 14-årig pige og under varetægtsfængsling i forbindelse med denne sigtelse yderligere at have forsøgt at dræbe en kvindelig besøgende ved kvælning samt efterfølgende at have forsøgt at voldtage hende, mens hun var bevidstløs. Byretten, der fandt domfældte omfattet af straffelovens § 69, dømte ham efter karakteren og beskaffenheden af den begåede alvorlige kriminalitet sammenholdt med oplysningerne om hans personlighedsmæssige egenart og hermed forbundne vedvarende farlighed uanset hans unge alder til forvaring i medfør af straffelovens § 70, stk. 2. Landsretten tiltrådte, at domfældte var omfattet af straffelovens § 69, men at der ikke var grundlag for idømmelse af en foranstaltning, jf. straffelovens § 68, 2. pkt. Af de af byretten anførte grunde tiltrådte landsretten endvidere, at domfældte var idømt forvaring, og stadfæstede dommen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0185.
Til top Sidst opdateret: 13-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk