Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortsat varetægtsfængsling af to tiltalte indtil der er afsagt dom i en ankesag om bl.a. medvirken til forsøg på manddrab og ulovlig våbenbesiddelse 
27-01-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2012 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om fortsat varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2011 under behandlingen af en ankesag. De to arrestanter er tiltalt for hhv. medvirken til forsøg på manddrab og ulovlig besiddelse af et større antal våben, herunder et oversavet jagtgevær, en maskinpistol og nogle håndgranater. De blev i byretten idømt tillægsstraffe af fængsel i hhv. 2 år og 9 måneder og 3 år. De har været frihedsberøvet siden hhv. den 4. maj og den 24. juni 2010. Hovedforhandlingen af ankesagen er berammet over 51 dage i perioden fra den 9. maj 2012 til den 23. november 2012. Ved kendelsen bestemte landsretten, at de tiltalte uanset den lange tid, de har været varetægtsfængslet, og uanset at de ved en stadfæstelse af byrettens dom vil have afsonet mere end 2/3 af den idømte straf, fortsat skal være varetægtsfængslet af hensyn til retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, indtil der er afsagt dom i sagen. Landsretten lagde herved vægt på sigtelsernes meget alvorlige karakter, de tiltaltes tilknytning til rockermiljøet, og at sagerne mod de to tiltalte indgår i et større sagskompleks, som omfatter i alt 16 tiltalte, hvis sager skal afgøres samlet.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-26-0042 og 2012-26-0001.
Til top Sidst opdateret: 27-01-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk