Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortsat varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen efter dom for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder 
23-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. juni 2011 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. maj 2011, om fortsat varetægtsfængsling efter dom i medfør af retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 2, nr. 1. Tiltalte, der i byretten var blevet idømt minimumsstraffen på fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved på sin bopæl frit tilgængeligt at have besiddet en pistol med tilhørende ammunition, og som ankede dommen på stedet, blev varetægtsfængslet under anken under henvisning til hensynet til retshåndhævelsen, idet han nu var idømt fængsel i 1 år. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse i henhold til de i byrettens kendelse anførte grunde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-26-0025.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk