Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af 4 rumænske statsborgere med henblik på udsendelse 
07-07-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2017 meddelt 4 rumænske statsborgere tilladelse til kære til Højesteret af 4 kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2017.
4 rumænske statsborgere blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, ved i en park, hvor der er almindelig adgang, at have etableret og opholdt sig i en lejr, som var indrettet med flere madrasser og soveposer, hvilket var egnet til at skabe utryghed i nærområdet. Alle 4 personer vedtog en bøde for forholdet, og deres sager blev forelagt Udlændingestyrelsen, som besluttede at administrativt udvise personerne med et indrejseforbud i 2 år. Personerne havde tidligere vedtaget bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, ligesom de alle var blevet bortvist som overnattende på gaden samt meddelt advarsler for betleri.

Byretten og landsretten fandt, at frihedsberøvelsen af de 4 rumænske statsborgere var lovlig, og at betingelserne for frihedsberøvelse var opfyldt.

Byretten traf i medfør af udlændingelovens § 37, jf. § 36, stk. 1, kendelser om, at frihedsberøvelsen af de 4 personer var lovlig og fortsat kunne opretholdes. Retten fandt, at personernes adfærd måtte anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Retten lagde i den forbindelse vægt på personernes aktuelle overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, og karakteren heraf, ligesom retten lagde vægt på, at de tidligere havde vedtaget bøder for tilsvarende forhold samt at de tidligere var bortvist som overnattende på gaden og meddelt advarsler for betleri. Retten fandt, at de 4 personers aktuelle overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, ikke havde en tilfældig karakter med begrænset skadevirkning. På baggrund heraf og da personerne ikke have nogen tilknytning til Danmark, var opholdsdirektivets artikel 27 ikke til hinder for udvisning. Som følge heraf fandt retten, at frihedsberøvelsen af personerne havde været og fortsat var nødvendig for at sikre muligheden for udvisning.

De fire personer kærede byrettens kendelser til landsretten, der var enig i byrettens begrundelse og resultat. Landsretten stadfæstede derfor byrettens kendelser.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0305, 2017-25-0306, 2017-25-0307 og 2017-25-0308.
Til top Sidst opdateret: 07-07-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk