Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortolkning af udtrykkene "en beboelseslejlighed" og "en ejerlejlighed" i lejelovens § 84, litra a og d. 
21-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2016 meddelt to udlejere af boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. oktober 2015.

Sagen angår en 6-værelses ejerlejlighed, hvor 4 af værelserne i årene 2011-2013 blev lejet ud enkeltvis til 4 lejere. I 2014 blev ejerlejligheden solgt til en ny ejer, der selv ønskede at bebo lejligheden. Den nye ejer opsagde derfor de 4 lejere med henvisning til lejelovens § 83, stk. 1, litra a, hvorefter et lejeforhold kan opsiges, når udlejeren ønsker at benytte lejligheden. Lejerne bestred opsigelsen.

Boligretten fandt opsigelsen uberettiget

Boligretten fandt, at opsigelsen var uberettiget. Boligretten lagde vægt på, at lejemålene er en del af en beboelseslejlighed, der samtidig er en ejerlejlighed, og at begrænsningerne i lejelovens § 84, litra a og d, der begrænser opsigelsesadgangen efter lejelovens § 83, stk. 1, litra a, dermed finder anvendelse. 

Landsretten stadfæstede boligrettens dom

Landsretten stadfæstede boligrettens dom med henvisning til, at udtrykkene ”en beboelseslejlighed” og ”en ejerlejlighed” i henholdsvis lejelovens § 84, litra a og d, skulle forstås i overensstemmelse med de bagvedliggende beskyttelseshensyn over for lejerne, og at bestemmelserne således også finder anvendelse ved leje af separate værelser i en ejerlejlighed. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0557.

Til top Sidst opdateret: 21-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk