Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortolkning af begrebet "fagmæssigt korrekt" i en sag om udførelse af et gulvvarmeanlæg 
04-08-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. juli 2009 meddelt køberne af en fast ejendom, A og K, tilladelse til anke til Højesteret af en dom af 30. april 2009 fra Østre Landsret. Ved dommen blev sælgerne af ejendommen, C og E, frifundet for et krav om betaling for udskiftning af nogle gulvvarmerør. Kravet var foranlediget af, at gulvvarmeanlægget i en tilbygning, som ikke var godkendt til beboelse, efter A og K´s opfattelse ikke var udført i overensstemmelse med lovgivningen eller ikke udført ”fagmæssigt korrekt”.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0080.
Til top Sidst opdateret: 04-08-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk