Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

For sen indgivet anke i straffesag 
21-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 10. januar 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2018.

Manden var blevet tiltalt ved byretten for spirituskørsel, og sagen blev hovedforhandlet i byretten den 14. juni 2018, hvor han var tilstede. Han blev gjort bekendt med, at der ville blive afsagt dom den 21. juni 2018, og han blev i øvrigt gjort bekendt med reglerne om anke. Ved dom af 21. juni 2018 blev manden idømt en bøde på 9.000 kr. og frakendt førerretten i 3 år for spirituskørsel.

Manden ankede dommen, men først efter udløbet af ankefristen på 14 dage, som udløb den 5. juli 2018.

Landsretten afviste anken

For landsretten anførte mandens forsvarer, at manden først havde modtaget udskrift af dommen den 3. juli 2018, og at han telefonisk havde kontaktet byretten den 6. juli 2018 for at anke. Yderligere havde han ved mail af 13. juli 2018 rettet henvendelse til byretten for at anke dommen.

Landsretten afviste anken. Landsretten lagde vægt på, at anken ikke var iværksat før ankefristens udløb, og at det ikke var gjort antageligt, at ankefristens oversiddelse ikke kunne tilregnes manden.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0244.

Til top Sidst opdateret: 21-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk