Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forsøg på manddrab og terrorisme 
26-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. oktober 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. juni 2011. Domfældte blev i en nævningeankesag idømt fængsel i 10 år blandt andet for med forsæt til at skræmme befolkningen i alvorlig grad og at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer at have forsøgt at dræbe en kendt ”Muhammed-tegner” i dennes hjem, sådan at denne handling i kraft af sin karakter og den sammenhæng, hvori den blev begået, var egnet til at tilføje Danmark alvorlig skade, jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 237, jf. § 21. Landsretten henviste navnlig til forarbejderne til straffelovens § 114 (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0172.
Til top Sidst opdateret: 26-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk