Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forholdsmæssigt afslag ved køb af andelsbolig 
08-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. maj 2013 meddelt en køber af en andelsbolig tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. januar 2013 i en sag mellem sælgeren og køberen af andelsboligen om forholdsmæssigt afslag.
Køber havde ud over andelsværdien på ca. 200.000 kr. betalt ca. 46.000 kr. for forbedringer, hvoraf en del af beløbet angik forbedringer af badeværelset. Køber konstaterede efterfølgende mangler ved badeværelset med en udbedringspris på 175.000 kr.
Landsretten fandt ligesom byretten, at der ikke kunne pålægges sælger et erstatningsansvar, men at køber var berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Dette afslag kunne ifølge landsretten alene ske i den del af købesummen, der angik forbedringer. Idet landsretten lagde til grund, at 27.000 kr. af det beløb, som det havde kostet at etablere nyt badeværelse, kunne henføres til arbejder, som ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, fandt landsretten, at afslaget passende kunne fastsættes til dette beløb.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0057.
Til top Sidst opdateret: 08-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk