Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fordeling af overskud på panthaverregnskab og indtægt ved gravning af grus mv. på en landbrugsejendom i forbindelse med tvangsauktion 
03-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juni 2011 meddelt en berettiget i henhold til en gravekontrakt, som er tinglyst pantstiftende på en landbrugsejendom, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. april 2011 i en tvangsauktionssag vedrørende ejendommen, hvorpå der tillige blev udvundet sten, grus og sand. Ejendommen havde i en tid forud for ejerens konkurs været drevet som brugspant. Under en af konkursboet begæret tvangsauktion over ejendommen opstod der uenighed mellem de berettigede om, hvorvidt et overskud på panthaverregnskabet i prioritetsorden skulle tilfalde alle panthaverne eller kun de panthavere, der ikke opnåede dækning ved auktionsbuddet, samt om, hvorvidt oppebårne indtægter fra råstofudvindingen (graveafgift) skulle tilfalde panthaverne eller konkursboet. Såvel fogedretten som landsretten fandt, at overskuddet på panthaverregnskabet efter konkurslovens § 87, stk. 1, alene skulle tilfalde udækkede panthavere i prioritetsordenen, og at indtægterne i form af graveafgift ikke var omfattet af pantet i landbrugsejendommen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0154.

 

Til top Sidst opdateret: 03-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk