Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældremyndighed navnlig vedrørende konflikt om skolevalg 
03-11-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2008 meddelt afslag på anke til Højesteret i en sag, der angik spørgsmålet, om der forelå tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed. Forældrenes konflikt vedrørte navnlig skolevalg for barnet. Byretten havde bestemt, at den fælles forældremyndighed skulle fortsætte. Landsretten havde ophævet den fælles forældremyndighed og tillagt moderen forældremyndigheden, jf. forældreansvarslovens § 11.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-23-0040.

Til top Sidst opdateret: 03-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk