Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af en udeblivelsesdom 
10-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2017 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. december 2016.

I 2004 blev der afsagt udeblivelsesdom over en person, der herved blev dømt til at betale cirka 50.000 kr. til en bank. Efterfølgende blev sagen genoptaget, men personen udeblev under genoptagelsen. Genoptagelsen blev derfor afvist, således at udeblivelsesdommen på ny stod ved magt. Beslutningen om afvisning af genoptagelsen blev truffet den 6. juli 2006.

I februar 2016 indgav banken en anmodning til fogedretten om udlæg, og der opstod spørgsmål om, hvorvidt bankens fordring var forældet.

Både fogedretten og landsretten fandt, at fordringen ikke var forældet

Landsretten udtalte blandt andet, at forældelsesfristen efter forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, må regnes fra den 6. juli 2006, hvor dommen blev endelig, og at forældelsesfristen på 10 år dermed blev afbrudt ved bankens anmodning om udlæg.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0692 

 

Til top Sidst opdateret: 10-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk