Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af differencekrav 
03-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2016 meddelt et forsikringsselskab som mandatar for en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. december 2015.

En arbejdstager var den 12. juni 2006 udsat for en arbejdsulykke under sin ansættelse hos arbejdsgiver. Arbejdsskadestyrelsen traf første gang afgørelse den 11. maj 2007, hvor skadelidtes erhvervsevnetab blev fastsat til under 15 %. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 30. juni 2007 skadelidtes erhvervsevnetab til 15 %. Ankestyrelsen forhøjede den 4. marts 2010 erhvervsevnetabet midlertidigt til 40 %. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 12. maj 2010 skadelidtes erhvervsevnetab til 40 %. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 14. juli 2010 endeligt skadelidtes erhvervsevnetab til 65 %. Boet efter skadelidte udtog den 7. juni 2013 stævning mod forsikringsselskabet som mandatar for arbejdsgiveren med endelig påstand om, at forsikringsselskabet skulle betale 995.577,90 kr., hvilket svarede til differencekravet for arbejdsulykken.

Byretten fandt, at skadelidtes differencekrav var forældet

Byretten fandt, at forældelsesfristen på 5 år som udgangspunkt begyndte at løbe fra Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse i sagen den 11. maj 2007, da skadelidte på dette tidspunkt var bekendt med et muligt differencekrav, og at forældelse således var indtrådt den 11. maj 2012, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3. Byretten fandt endvidere, at skadelidtes differencekrav senest var forældet 3 år efter Ankestyrelsens afgørelse den 4. marts 2010, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 4. Byretten fandt slutteligt, at 1-års fristen i forældelseslovens § 21, stk. 2, ikke kunne fortolkes som et tillæg til fristen i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 4.

Landsretten fandt, at skadelidtes differencekrav ikke var forældet

Landsretten fandt, at forældelsesfristen på 5 år efter arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 2 og 3, sammenholdt med forældelseslovens § 2, stk. 1, for så vidt angik differencekrav som udgangspunkt skulle regnes fra afgørelsen i arbejdsskadesagen, og at forfaldstidspunktet således ikke var tidspunktet for skadens indtræden. Landsretten fandt, at forældelsesfristen på 5 år derfor skulle regnes fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse den 14. juni 2010, og at skadelidtes differencekrav derfor ikke var forældet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-22-0659.

Til top Sidst opdateret: 03-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk