Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag vedrørende krav til udformningen af en tvangsfuldbyrdelsesklausul i et frivilligt forlig. 
20-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. april 2010 meddelt to skyldnere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. februar 2010, i en fogedsag vedrørende tvangsfuldbyrdelse af et frivilligt forlig. I det frivillige forlig var det bl.a. angivet, at ved misligholdelse ville hele skylden straks være forfalden til betaling og inddrivelse ved eksekution, der ikke behøvede at blive påbegyndt på skyldnernes bopæl. Skyldnerne gjorde gældende, at det frivillige forlig ikke var formuleret på en sådan måde, at det kunne tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten. Fogedretten havde afsagt kendelse om, at der var et fornødent fuldbyrdelsesgrundlag i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4, idet teksten i forliget havde den fornødne klarhed, og formuleringen var almindeligt anvendt. Østre Landsret stadfæstede kendelsen i henhold til de af fogedretten anførte grunde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-22-0104.
Til top Sidst opdateret: 20-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk