Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af samvær mellem tidligere stedfar og en pige på 9 år. 
09-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2014 meddelt en mor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. maj 2014 i en fogedsag om samvær mellem en piges tidligere stedfar og moren. Stedfaren havde boet sammen med pigen og hendes mor og ageret som pigens sociale forælder fra kort efter pigens fødsel, og indtil hun var omkring 8 år. Han var dog hverken biologisk eller juridisk far til pigen, der havde ukendt far. Moren og stedfaren fik desuden et fællesbarn sammen. Samlivet ophørte i 2012, og efterfølgende havde stedfaren samvær med både pigen og fællesbarnet. I april 2013 underskrev moren og en anden mand en ansvars- og omsorgserklæring i Statsforvaltningen, hvorefter han var at anse for biologisk far til pigen. Under en samværssag mellem moren og stedfaren traf Statsforvaltningen i oktober 2013 en afgørelse om, at der skulle være samvær mellem stedfaren og pigen, hvilket i januar 2014 blev fulgt op af en samværsaftale mellem parterne om samvær mellem stedfaren og pigen samt fællesbarnet. Da moren efterfølgende ikke udleverede pigen til det aftale samvær med stedfaren, indgav han begæring til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse af den indgåede samværsaftale. Ved kendelse af 10. april 2014 nægtede fogedretten at fremme sagen med henvisning til forældreansvarslovens § 20. Ved landsrettens kendelse af 12. maj 2014 ophævede landsretten fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til fogedretten til behandling af spørgsmålet om anvendelse af tvangsbøder og om fastsættelse af erstatningssamvær.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-23-0034.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk