Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om kreditorbeskyttelse af en personskadeerstatning placeret i skyldnerens ideelle halvpart af en fast ejendom 
10-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2011 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en fogedkendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 25. marts 2011.
Skyldneren havde modtaget en kreditorbeskyttet personskadeerstatning, jf. retsplejelovens § 513, stk. 1, der var blevet placeret i skyldnerens ideelle halvpart af en fast ejendom. Skyldneren samtykkede efterfølgende i overensstemmelse med lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. § 11, stk. 1, i pantsætning af hele ejendommen til brug for ægtefællens optagelse af realkreditlån i ægtefællens halvpart. Der blev tinglyst en servitut på ejendommen om kreditorbeskyttelsen. En kreditor fik efterfølgende i fogedretten foretaget udlæg i skyldnerens halvpart, og udlægget blev opretholdt af landsretten, der navnlig henviste til, at kreditbeskyttelsen var ophørt som følge af skyldnerens efterfølgende tiltrædelse af pantsætningen af den samlede ejendom ved ægtefællens optagelse af realkreditlån. 
Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0135.
Til top Sidst opdateret: 10-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk