Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om kreditorbeskyttelse af en personskadeerstatning anvendt til delvis køb af fast ejendom 
21-01-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2013 meddelt et ægtepar tilladelse til kære til Højesteret af en fogedkendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 30. november 2012. Den ene ægtefælle havde modtaget en kreditorbeskyttet personskadeerstatning, jf. retsplejelovens § 513, stk. 1, hvoraf 500.000 kr. var blevet anvendt til køb af en fast ejendom. På ejendommen var på 1. prioritet som servitut (byrde) lyst, at der var sket betaling med kreditorbeskyttede midler. Ægtefællerne optog efterfølgende lån med pant i ejendommen for mere end 1 mio. kr. I forbindelse med en tvangsauktion over ejendommen opgjorde fogedretten 1. prioriteten til 500.000 kr. Landsretten ændrede under en kære fogedrettens opgørelse og opgjorde 1. prioriteten til 0 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-22-0668.
Til top Sidst opdateret: 21-01-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk