Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om fuldbyrdelse af en byretsdom, der var anket, og hvor anken først blev anset for sket efter fuldbyrdelsesfristens udløb. 
11-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. marts 2011 meddelt en debitor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. januar 2011 om fremme af udlæg i henhold til en byretsdom, der var anket af debitor. Debitor havde inden fuldbyrdelsesfristens udløb indgivet en ankebegæring til landsretten, der herefter havde fastsat en frist til berigtigelse til et tidspunkt efter fuldbyrdelsesfristens udløb, hvor den berigtigede ankestævning også blev modtaget af landsretten. Både fogedretten og landsretten fandt, at der på baggrund af den afsagte dom kunne foretages udlæg hos debitor, da der ikke inden fuldbyrdelsesfristens udløb var indgivet en ankestævning, der opfyldte kravene i retsplejelovens § 373.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0025.
Til top Sidst opdateret: 11-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk