Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om forvaring af en mor med henblik på udlevering af et barn til samvær med far. 
19-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. juni 2015 meddelt en mor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. maj 2015. Ved kendelsen stadfæstede landsretten Fogedretten på Frederiksbergs kendelse om, at moren fortsat blev taget i forvaring, indtil hun ville oplyse, hvor barnet befandt sig. Moren, der nægtede at udlevere barnet til samvær med faren eller oplyse, hvor barnet befandt sig, var forud for forvaringen blevet pålagt flere tvangsbøder uden effekt. Procesbevillingsnævnet har i øvrigt den 27. maj 2015 meddelt moren tilladelse til kære af en tidligere kendelse afsagt af Østre Landsret den 8. maj 2015 i samme sag. Denne sag blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-23-0035, og der henvises til nyhedsteksten herom.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-23-0040.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk