Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag hvor en mor, der nægtede at oplyse, hvor et barn befandt sig, blev taget i forvaring 
28-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. maj 2015 meddelt en mor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. maj 2015. Ved kendelsen stadfæstede landsretten bl.a. Fogedretten på Frederiksbergs kendelse om, at moren skulle tages i forvaring, da hun fortsat nægtede at oplyse, hvor et barn befandt sig. Moren, der nægtede at udlevere barnet til samvær med faren eller oplyse, hvor barnet befandt sig, var forud for kendelsen blevet pålagt flere tvangsbøder uden effekt. Hun havde forud for kendelsen om forvaring været i kontakt med en advokat, der bl.a. havde kæret flere kendelser om tvangsbøder til landsretten. Advokaten var imidlertid ikke beskikket for moren, ligesom advokaten ikke havde været til stede, da moren blev taget i forvaring.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-23-0035.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk