Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedforbudssag om visning af optagelser foretaget med skjult kamera på landsdækkende tv. 
08-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2010 meddelt en privat institution samt flere medarbejdere ved institutionen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. december 2009 i en fogedforbudssag mellem ansøgerne og en landsdækkende tv-station. Ved kendelsen ophævede Østre Landsret fogedrettens kendelse, hvorved tv-stationen var blevet forbudt at tilgængeliggøre skjulte optagelser af institutionens medarbejdere eller andre personer, der er optaget på skjulte optagelser på eller ved institutionen eller i køretøjer eller på andet ikke offentligt tilgængeligt sted, herunder private lejligheder, herunder ved offentlig fremførelse eller på anden måde, på tv, internettet, i form af trykte billeder eller i andre medier samt i en programsat udseendelse på tv-stationen samt i form af teasere eller lignende for dette program. Landsretten fandt ikke betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud for opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0331.  
Til top Sidst opdateret: 08-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk