Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedforbudsbegæring mod DR vedrørende en TV-udsendelse 
10-07-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2013 meddelt DR tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. juni 2013 i en fogedforbudssag.
Forbudsbegæringen var indgivet mod DR ved generaldirektøren. Fogedretten afviste sagen med henvisning til, at sagen skulle anlægges mod generaldirektøren personligt som ansvarshavende. Landsretten fandt, at forbudsbegæringen - uanset de særlige bestemmelser om strafferetligt- eller erstatningsretligt ansvar for udsendelser i radio og fjernsyn i lovgivning om medieansvar - kunne rettes mod DR som angivet i forbudsbegæringen. Fogedrettens afgørelse blev derfor ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling i fogedretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0345.
Til top Sidst opdateret: 10-07-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk