Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Flytning af en hjerneskadet fra et botilbud til et nyt botilbud - lov om social service § 129, stk. 1. 
07-10-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret som 2. instans vedrørende flytning fra et botilbud til et nyt botilbud af en hjerneskadet, der ikke var i stand til at samtykke hertil. Den hjerneskadede ægtefælles mand havde som værge for sin hustru anmodet om flytning af hustruen fra hendes botilbud, der lå langt fra hans og deres 2 mindreårige børns hjem, til et nyt botilbud i nærheden af familiens bolig. Landsretten fandt, at betingelserne i lov om social service § 129, stk. 1, for flytning af den hjerneskadede ægtefælle ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0431.

Til top Sidst opdateret: 07-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk