Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Finder 20.000 kr.s-reglen anvendelse ved kære af afvisningsdomme? 
04-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2018 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. maj 2018.
I forbindelse med en tvist om lejeforhøjelser havde en lejer anlagt sag mod en ejendomsadministrator. Retten fandt, at sagen ikke var indbragt for boligretten inden for søgsmålsfristen i boligreguleringslovens § 43, og retten afviste sagen ved dom.

Lejeren kærede dommen til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten fandt, at sagen angik et krav, som efter påstanden for landsretten havde en økonomisk værdi, der ikke oversteg 20.000 kr.

Landsretten udtalte herefter, at dommen derfor kun kan kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1,2. pkt., jf. § 391, stk. 3, jf. § 369, stk. 3.

Da en sådan tilladelse ikke forelå, afviste landsretten kæremålet ved dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0239.
Til top Sidst opdateret: 04-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk