Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af skadelidtes årsløn i forbindelse med beregning af erstatning for tab af erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade 
15-04-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 7. april 2009 meddelt skadelidte tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 12. december 2008 vedrørende beregning af erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven.

Skadelidte havde ved en arbejdsulykke pådraget sig et erhvervsevnetab. På ulykkestidspunktet var skadelidte deltidsansat som hjemmesygeplejerske. Deltidsansættelsen var primært begrundet i skadelidtes pasning af eget barn, der havde mange sygeperioder. Ved beregningen af erstatningens størrelse opstod der uenighed mellem skadelidte og Arbejdsskadestyrelsen om, hvilken årsløn der skulle lægges til grund. Ved landsrettens dom blev Arbejdsskadestyrelsen frifundet for skadelidtes krav om, at der ved beregning af erstatningens størrelse skulle anvendes en årsløn svarende til fuldtidslønnen for en hjemmesygeplejerske, idet landsrettens flertal ikke fandt hjemmel til at anvende en regel svarende til erstatningsansvarslovens § 1, stk. 3, om værdien af arbejde i hjemmet ved fastsættelse af årsløn i medfør af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0706.

 

Til top Sidst opdateret: 15-04-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk