Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sikkerhedsstillelse for grupperepræsentanten og gruppemedlemmerne i gruppesøgsmål 
18-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. november 2011 meddelt en forening som grupperepræsentant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. september 2011. Ved kendelsen fastsatte landsretten sikkerhedsstillelsen for grupperepræsentanten til 200.000 kr. og for gruppemedlemmerne til 3.000 kr. for hver 1/100 ejerandel, medmindre gruppemedlemmet har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, eller gruppesøgsmålet opfylder betingelserne for fri proces, og gruppemedlemmet opfylder de økonomiske betingelser herfor.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0399.
Til top Sidst opdateret: 18-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk