Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af salær til beskikket advokat i fogedsag 
25-01-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. januar 2013 meddelt en beskikket advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om salær, der er afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsret. Landsretten havde i en fogedkæresag behandlet på skriftligt grundlag beskikket advokaten for skyldneren, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse om at nægte at fremme en begæring om udlæg i en ejendom erhvervet delvis for kreditorbeskyttede midler, da adskillelseskravet fandtes opfyldt, jf. retsplejelovens § 513, stk. 1. Landsretten tillagde den beskikkede advokat 5.000 kr. med tillæg af moms i salær.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0569.
Til top Sidst opdateret: 25-01-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk