Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i sag med 2 sagsøgte om erstatning efter brand. 
19-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnte har den 18. januar 2011 meddelt to sagsøgere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. november 2010. Sagen vedrører det erstatningsretlige opgør efter en brandskade i en hal. Efter branden afviste det tagdækningsfirma, der havde lagt tag på hallen, at de var erstatningsansvarlige og henviste i stedet til den entreprenør, der havde udført konstruktionen. Sagsøgerne anlagde herefter ved byretten sag an mod både tagdækningsfirmaet og entreprenøren. Ved byrettens dom blev tagdækningsfirmaet pålagt erstatningsansvar, og entreprenøren blev frifundet. Byretten bestemte, at sagsøgerne skulle betale sagsomkostninger til entreprenøren. Sagsøgerne kærede denne bestemmelse til Vestre Landsret med principal påstand om, at omkostningerne i sagen mellem sagsøgerne og entreprenøren blev ophævet, subsidiært at tagdækningsfirmaet blev tilpligtet til at friholde sagsøgerne for de sagsomkostninger, som de var blevet dømt til at betale til entreprenøren.  Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse med bemærkning om, at forsikringsselskabet og kommunen måtte anses for at være de tabende parter i forhold til entreprenøren, ligesom der i henhold til retsplejelovens § 318 ikke var grundlag for at tage den subsidiære påstand til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0476.
Til top Sidst opdateret: 19-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk