Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning, hvor sagsøger fik delvist medhold. 
08-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2011 meddelt en forening for hundeejere tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. marts 2011. En hundeejer havde anlagt sag mod foreningen med påstand om betaling af 150.000 kr. i erstatning for fratagelse af en hunds kåringsstatus. Foreningen nedlagde påstand om frifindelse. Ved byretten blev foreningen frifundet. Hundeejeren ankede dommen til landsretten, som tilkendte hundeejeren en skønsmæssigt fastsat erstatning på 40.000 kr. For så vidt angik sagsomkostningerne fandt landsretten, at foreningen skulle betale delvise sagsomkostninger til hundeejeren med i alt 26.250 kr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0114.
Til top Sidst opdateret: 08-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk