Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i en forligt ankesag. 
18-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2010 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en afgørelse om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 3. februar 2010. I sagen blev en sælger frifundet i byretten, og køberen blev pålagt sagens omkostninger, herunder syn- og skøn. Køberen ankede sagen til landsretten, og under retsmægling indgik parterne forlig således, at sælgeren betalte køberen omkring en tredjedel af det indstævnte beløb. Det blev overladt til landsretten at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Østre Landsret pålagde sælgeren at betale sagens omkostninger for begge retter.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-22-0052.
Til top Sidst opdateret: 18-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk