Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i en dom om gyldigheden af Naturklagenævnets afgørelse om indretning af stormagasin i et butikscenter. 
13-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. maj 2011 meddelt en erhvervssammenslutning tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. februar 2011. Erhvervssammenslutningen havde anlagt sagen mod Naturklagenævnet med påstand om, at en af Naturklagenævnet truffet afgørelse om indretning af stormagasin i et butikscenter blev kendt ugyldig. Under sagen blev der foretaget syn og skøn på begæring af erhvervssammenslutningen. Landsretten tog erhvervssammenslutningens påstand til følge og bestemte, at Naturklagenævnet skulle betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til erhvervssammenslutningen, heraf 100.000 kr. til delvis dækning af udgifterne til syn og skøn.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-22-0072
Til top Sidst opdateret: 13-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk