Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger for begge retter i en sag om betaling for en entreprise. 
18-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2011 meddelt en husejer tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. februar 2011. En håndværker havde anlagt sag mod husejeren med endelig påstand om betaling af 171.155 kr. Husejeren nedlagde påstand om frifindelse. Ved byretten blev husejeren dømt til at betale 74.500 kr. Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til modparten. Husejeren ankede dommen til landsretten, som stadfæstede byrettens dom i henhold til de af byretten anførte grunde. For så vidt angik sagsomkostningerne fandt landsretten, at husejeren skulle betale delvise sagsomkostninger for begge instanser til håndværkeren med 25.000 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0041.
Til top Sidst opdateret: 18-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk