Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af forsvarersalær 
11-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2014 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en afgørelse, som er truffet af Venstre Landsret den 13. marts 2014 om fastsættelse af forsvarersalær.
Der var tale om en narkosag med 3 tiltalte, hvor den pågældende klient i byretten blev idømt 5 års fængsel og hans daværende forsvarer tilkendt et salær på ca. 150.000 kr. med tillæg af moms. I forbindelse med ankesagen blev den pågældende tiltalte af landsretten beskikket en ny forsvarer. Den tiltalte blev også af landsretten fundet skyldig, idet straffen som følge af en ændret bevisbedømmelse blev nedsat til 3½ års fængsel.
Der havde været afsat 6 hele retsdage til hovedforhandlingen i landsretten, hvoraf der blev gjort brug af 5 dage af skiftende længde. Der blev afsagt dom i et særskilt retsmøde. Der havde endvidere været en skriftlig fristforlængelse, 7 arrestbesøg samt køretid. Forsvareren indstillede til landsretten, at hans salær skulle fastsættes til 152.900 kr. med tillæg af moms under henvisning til bl.a., at der efter hans opfattelse burde fastsættes fuldt salær for de 6 hele dage, og at der havde været en del ekstraarbejde i forbindelse med ombilagering af sagens akter og korrespondance med statsadvokaten vedrørende efterforskningen, samt at der burde ske en moderat forhøjelse i forhold til normalsalæret som følge af, at han først var indtrådt i sagen i forbindelse med ankesagen. Salæret blev af landsretten fastsat til 88.200 kr. med tillæg af moms.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0148.
Til top Sidst opdateret: 11-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk