Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af delvise sagsomkostninger i en sag om erstatning, hvor sælger blev frifundet for købers og de medsagsøgtes påstande. 
16-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2011 meddelt en sælger af en andelslejlighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 8. marts 2011. Køberen af andelslejligheden havde anlagt sag mod sælgeren, andelsboligforeningen og ejendomsadministrationen med påstand om betaling af 495.515,44 kr. i erstatning for betalt overpris. De sagsøgte nedlagde påstand om frifindelse og indbyrdes friholdelsespåstande. Ved byretten blev sælgeren frifundet for købers påstand og de øvrige sagsøgtes friholdelsespåstande, hvorimod andelsboligforeningen og ejendomsadministrationen blev dømt i overensstemmelse med købers påstand. Byretten bestemte, at køber, ejendomsadministrationen og andelsboligforeningen hver skulle betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til sælger. Sælger kærede byrettens omkostningsafgørelse til landsretten, der fandt, at køber skulle betale 50.000 kr. til sælger, og at andelsboligforeningen og ejendomsadministrationen under henvisning til, at sælgers friholdelsespåstande ikke blev taget under påkendelse, jf. retsplejelovens § 313, skulle betale hver 20.000 kr. til sælger i sagsomkostninger.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0111.
Til top Sidst opdateret: 16-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk