Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Faderskabssag mod en mand bosat i Rusland vedrørende et barn, der var undfanget og født i Rusland 
05-11-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 30. oktober 2008 meddelt den domfældte far tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt den 27. juni 2008 af Østre Landsret som 2. instans. Ved dommen blev det bestemt, at en franskmand bosat i Rusland efter den dagældende børnelovs § 6, stk. 1, skulle anses som far til et barn fra 1997. Barnet var undfanget og født i Rusland af en russisk mor, der efterfølgende i 2000 flyttede til Danmark, hvor hun blev gift med en dansk mand. Den domfældte far havde ikke ønsket at medvirke til en retsgenetisk undersøgelse. Under behandlingen af sagen blev blandt andet truffet afgørelse om, at dansk ret skulle anvendes ved afgørelsen af sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0434.

Til top Sidst opdateret: 05-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk