Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel på livstid for ét drab og ét drabsforsøg begået i forbindelse med et skyderi i en fogedret 
21-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2015.
Tiltalte, der på gerningstidspunktet var 67 år, var blandt andet tiltalt for drabsforsøg på sin tidligere svigersøn samt drab på dennes advokat i forbindelse med et skyderi i en fogedretsafdeling, hvor han på vegne af sin datter gav møde i en samværssag.

Tiltalte erkendte sig skyldig og nedlagde påstand om rettens mildeste dom. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængsel på livstid.

Byretten og landsretten idømte tiltalte fængsel på livstid

Byretten idømte tiltalte fængsel på livstid under henvisning til, at der var tale om en nøje planlagt og velovervejet handling, som havde til formål at likvidere en modpart samt dennes advokat i en verserende samværssag med henblik på definitivt at stoppe sagens gang ved retten og hos myndighederne, at tiltalte havde udvist særlig hensynsløshed, idet han efter at have skudt og såret den tidligere svigersøn fulgte efter ham og skød ham igen efter at havde genladet riflen, at tiltalte alene stoppede sit forehavende, fordi han ikke havde medbragt flere patroner, og at tiltalte dræbte en advokat under udførelsen af dennes arbejde i forbindelse med et igangværende retsmøde og som repræsentant for en part, der ligesom de øvrige personer, som opholder sig i rettens bygninger, har krav på trygge rammer.

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om formildelse.

Landsretten fandt under henvisning til de af byretten anførte grunde, at straffen skulle fastsættes til fængsel på livstid (dissens).

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0292.
Til top Sidst opdateret: 21-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk