Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et regressøgende forsikringsselskabs bundethed af en voldgiftsaftale indgået af forsikringstager 
28-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. maj 2013 i 2 sager meddelt 2 rådgivningsselskaber tilladelse til for Højesteret at indbringe domme afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 14. januar 2013 og den 25. januar 2013 vedrørende et regressøgende forsikringsselskabs bundethed af en volgiftsaftale indgået af forsikringstager.
I begge sager har forsikringsselskabet i henhold til en ansvarsforsikring udbetalt erstatning til en naboejendom i anledning af nogle skader forvoldt i forbindelse med et byggeriprojekt. Den ene sag drejer sig om forsikringsselskabets regreskrav mod et rådgivningsselskab, der har kontraheret direkte med bygherren, og hvor aftalen indeholder en voldgiftsklausul. I den anden sag er kravet rettet mod en underrådgiver, og såvel aftalen mellem bygherre og rådgiver som aftalen mellem rådgiver og underrådgiver indeholder en voldgiftsklausul.
I begge sager er landsretten kommet frem til, at forsikringsselskabet ikke er bundet af voldgiftsklausulen.
Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0072 og 2013-22 0120.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk