Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et ansvarsforsikringsselskabs påberåbelse af, at en erstatningspådragende skade var fremkaldt forsætligt. 
15-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. april 2014 meddelt en skadevolder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. november 2013. Anketilladelsen omfatter alene sagen mellem skadevolderen og dennes ansvarsforsikringsselskab.
Skadevolderen var erstatningsansvarlig for den skade, som han som 14-årig, hvor han var diagnosticeret med ADHD, havde påført en medarbejder på sin specialskole ved at trække stolen væk under hende. Ved landsrettens dom blev det bestemt, at han ikke kunne gøre noget krav gældende over for det forsikringsselskab, hvor han var ansvarsforsikret, idet han fandtes forsætligt at have fremkaldt skaden, jf. forsikringsaftalelovens § 18.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0650.
Til top Sidst opdateret: 15-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk