Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningsansvar i forbindelse med køb og videresalg af nogle leasede lastbiler og trailere 
26-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2013 meddelt en selskab, der forhandler lastbiler og trailere, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet har handlet erstatningspådragende ved at købe og videresælge 5 leasede lastbiler og trailere.
Leasingtager havde fra leasinggiver modtaget både del 1 og del 2 af registreringsattesterne for de pågældende køretøjer. I forbindelse med erhvervelsen af køretøjerne fra leasingtager fik selskabet registreringsattesterne udleveret og foretog ikke yderligere undersøgelser vedrørende ejerforholdet. Efterfølgende videresolgte selskabet køretøjerne til en dansk og nogle udenlandske købere.
Landsrettens flertal var kommet frem til, at selskabet havde udvist en sådan grad af uagtsomhed i forbindelse med erhvervelsen af køretøjerne, at selskabet ikke havde ekstingveret leasinggiverens ejendomsret, og at selskabet havde handlet erstatningspådragende over for leasinggiveren. Erstatningskravet blev nedsat til det halve under henvisning til, at leasinggiver ved at udlevere begge dele af registreringsattesterne havde udvist egen skyld.
Èn dommer havde stemt for at frifinde selskabet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0217
Til top Sidst opdateret: 26-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk