Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningsansvar i forbindelse med glatføreskade 
19-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. februar 2014 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. september 2013.
Arbejdstageren var kommet til skade ved en aften, da han skulle møde på arbejde, at være gledet på sin arbejdsgivers parkeringsplads. Det fremgik af sagens oplysninger, at der om morgenen var blevet foretaget vintervedligeholdelse, og at der ikke efterfølgende havde været nedbør. Arbejdstageren havde anmeldt ulykken som en arbejdsulykke og havde i anmeldelsen anført, at han var faldet på grund af islag.
I sin afgørelse lagde landsretten til grund, at arbejdstageren var faldet på grund af isslag. Under henvisning til oplysningerne om vejrforholdene den pågældende dag sammenholdt med, at der var foretaget vintervedligeholdelse efter sidste snefald, samt at arbejdsgiveren på tidspunktet for ulykken var i gang med yderligere vintervedligeholdelse, fandt landsretten, at arbejdsgiveren – uanset om der var tale om et arbejdsgiveransvar eller et grundejeransvar – havde levet op til de sædvanlige krav, der kan stilles til glatførebekæmpelse. Der var derfor ikke noget ansvarsgrundlag for arbejdsgiveren.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0646.
Til top Sidst opdateret: 19-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk