Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatning i forbindelse med onlinespil 
22-02-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2019 meddelt en spiludbyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. december 2018.

En mand, der efter hjemkomsten fra en udstationering var blevet diagnosticeret med PTSD, oprettede i 2010 en spilkonto hos spiludbyderen. Arbejdsskademyndighederne anerkendte mandens psykiske lidelse som en arbejdsskade og tilkendte ham i 2011 og 2012 en samlet erstatning på mere end 2 mio. kr.

Mandens spilforbrug steg i perioden fra juni 2012 til november 2012 fra 0 kr. om måneden til mere end 400.000 kr. om måneden. Derudover forhøjede han ad flere omgange sin grænse for indbetaling på sin spilkonto (”limit”), således at denne i perioden fra maj 2012 til november 2012 steg fra 100 kr. til 600.000 kr. om måneden. Manden havde løbende kontakt med en af spiludbyderens medarbejdere, der flere gange tildelte ham forskellige former for spilbonusser samt tilbød ham fodboldbilletter. I oktober 2012 sendte manden en mail til den pågældende medarbejder, hvori han gav udtryk for, at han mest spillede af desperation for at prøve at vinde lidt af det tabte tilbage. Da manden i september 2013 oplyste, at han led af ludomani, lukkede spiludbyderen samme dag hans spilkonto.

Manden lagde herefter sag an mod spiludbyderen med påstand om betaling af mere end 2 mio. kr.

Byretten frifandt spiludbyderen

Byretten anførte, at der hverken efter spilleloven, dens forarbejder eller bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, er fastsat regler, der foreskriver, at en spillers konto hos en spiludbyder skal lukkes, med mindre spilleren selv har anmodet om det, eller spilleren har registreret sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere.

Byretten fandt videre, at spiludbyderen tidligst omkring september 2013 ud fra en generel norm kunne have haft en pligt til at lukke mandens spilkonto. Byretten fandt herefter, at manden ikke havde godtgjort, at spiludbyderen havde handlet ansvarspådragende over for ham.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse, således at spiludbyderen blev dømt til at betale erstatning

Manden ankede byrettens dom til Vestre Landsret.

Landsretten anførte – i lighed med byretten – at der hverken efter spilleloven, dens forarbejder eller bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, er fastsat regler, der foreskriver, at en spillers konto hos en spiludbyder skal lukkes, med mindre spilleren selv har anmodet om det, eller spilleren har registreret sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere.

Landsretten fandt videre, at spiludbyderen i hvert fald omkring oktober 2012 burde have indset, at der var en betydelig risiko for, at manden havde et alvorligt spilproblem, og at spiludbyderen burde have iværksat yderligere foranstaltninger. Landsretten fandt herefter, at spiludbyderen havde handlet ansvarspådragende over for manden og skulle erstatte det lidte tab. Erstatningen blev fastsat til skønsmæssigt 1.200.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0004.

Til top Sidst opdateret: 22-02-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk