Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hvorunder erstatningssøgende har pådraget sig P.T.S.D 
10-07-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 10. juli 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Ansøgeren, A, var af landsretten blevet frifundet i en sag om overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, hvorunder A havde været varetægtsfængslet. Under den efterfølgende erstatningssag fandt landsretten det bevist, at varetægtsfængslingen havde medført, at A nu led af et post traumatisk stress syndrom (P.T.S.D), men at dette ikke udgjorde ganske særlige forhold, der kunne begrunde en fravigelse af de administrativt fastsatte takster om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0107.

Til top Sidst opdateret: 01-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk