Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatning for brandskade forårsaget af erhvervsmæssigt anvendt friturekoger 
18-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2013 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. april 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt forsikringsselskabet har et regreskrav mod producenten af en friturekoger, som forårsagede brandskader for ca. 1 mio. kr. på en grillpavillon.
Det er i sagen blevet lagt til grund, at branden opstod som følge af, at friturekogeren i strid med vejledningen var samlet således, at noget af varmelegemet lå i overfladen af fritureolien.
Landsretten lagde vægt på, at friturekogeren efter det oplyste var blevet solgt som en integreret del af grillpavillonen, der var til erhvervsmæssig brug, og at der ved leveringen medfulgte en betjeningsvejledning med en enkel instruktion i korrekt brug – herunder samling – af friturekogeren. Henset blandt andet hertil fandt landsretten, at betingelserne for at pålægge producenten erstatningsans herefter ikke var opfyldt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0304.
Til top Sidst opdateret: 18-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk