Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatning efter retsplejelovens § 320 
08-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. maj 2013 meddelt en part i en sag anlagt af en offentlig myndighed tilladelse til at kære en beslutning truffet af Sø- og Handelsretten om erstatning efter retsplejelovens § 320 til Højesteret. Sø- og Handelsretten havde under en hovedforhandling efter parternes procedure erklæret 2 dommere for inhabile, hvorfor sagen måtte gå om. Spørgsmålet om habilitet havde i en anden sammenhæng været drøftet under sagens forberedelse. Den private part rejste efterfølgende krav om, at statskassen skulle erstatte partens mérudgifter efter retsplejelovens § 320, hvorefter en ret kan beslutte, at statskassen skal erstatte udgifter, som en part uden egen skyld er blevet påført som følge af, at sagen helt eller delvist har måttet gå om. Sø- og Handelsretten afviste kravet, fordi retten ikke fandt betingelserne i retsplejelovens § 320 for opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0638.
Til top Sidst opdateret: 08-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk