Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ejendomsmæglers ansvar i forbindelse med salg af en ejerlejlighed, hvor køberne ikke blev gjort bekendt med en række mangler, og hvor sælgerne som følge heraf blev dømt til at betale erstatning til køberne. 
14-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2016 meddelt to sælgere og en ejendomsmægler tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. april 2016.
De to sælgere satte i 2011 deres ejerlejlighed til salg hos ejendomsmægleren. I den forbindelse sendte sælgerne en syns- og skønsrapport til ejendomsmægleren, hvoraf det fremgik, at ejerlejligheden havde en række mangler. Ejenodmsmægleren vedlagte imidlertid ikke syns- og skønsrapporten i salgsmaterialet, og køberne blev således ikke oplyst om de pågældende mangler.

I 2012 anlagde køberne sag mod sælgerne med påstand om erstatning i anledning af manglerne. Sælgerne adciterede under sagen ejendomsmægleren med påstand om, at denne skulle friholde sælgerne for et eventuelt ansvar.

Byretten dømte sælgerne til at betale et forholdsmæssigt afslag til køberne, og bestemte, at ejendomsmægleren skulle friholde sælgerne for halvdelen

Byretten fandt, at sælgerne ikke havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse køberne om manglerne ved lejligheden, da de havde sendt syn- og skønsrapporten til ejendomsmægleren. Byretten kom derimod frem til, at køberne var berettiget til et forholdsmæssigt afslag i prisen på ejerlejligheden. Ejendomsmægleren skulle på baggrund af sin fejl friholde sælgerne for halvdelen af dette beløb.

Landsrettens dømte sælgerne til at betale erstatning til køberne, og frifandt ejendomsmægleren for friholdelsespåstanden, men dømte ejendomsmægleren til at betale sit salær tilbage til sælgerne

Landsretten nåede frem til, at sælgerne overfor køberne havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt og dømte sælgerne til at betale erstatning.

I forholdet mellem sælgerne og ejendomsmægleren fandt landsretten, at ejendomsmægleren havde begået en klar faglig fejl, men at sælgerne ikke havde bevist, at de havde lidt et tab ved at skulle betale erstatning til køberne, da landsretten på baggrund af ejendomsmæglerens forklaring fandt, at lejligheden var prissat uden mangler. Landsretten kom derimod frem til, at ejendomsmægleren i kraft af fejlen havde fortabt retten til salær i forbindelse med ejendomshandlen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0258 og j. nr. 2016-22-0502.
Til top Sidst opdateret: 14-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk