Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Edition i fremtidige kontobevægelser i medfør af retsplejelovens § 804 
01-06-2016 

 

Under efterforskningen af en straffesag om overtrædelse af straffelovens § 279 anmodede anklagemyndigheden om, at det skulle pålægges en bank at udlevere en række oplysninger vedrørende nogle bestemte bankkonti. Editionsbegæringen omfattede dels oplysninger om allerede foretagne transaktioner, og dels oplysninger om fremtidige kontobevægelser i en bestemt periode, således at banken løbende skulle udlevere oplysninger om transaktioner på bankkontiene.  

Den for de mistænkte beskikkede indgrebsadvokat protesterede imod editionspålægget for så vidt angik den fremadrettede edition.

Byretten imødekom anklagemyndighedens begæring

Byretten meddelte i 2 ens kendelser banken editionspålæg i overensstemmelse med anklagemyndighedens begæring, idet byretten fandt, at der i retsplejelovens § 804, stk. 1, er hjemmel til at få oplyst om kontobevægelser, når de foretages.

Landsretten stadfæstede

Den beskikkede indgrebsadvokat kærede herefter kendelserne til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens kendelser. Landsretten fandt – ligesom byretten – at der er hjemmel til, at det kan pålægges banken at oplyse om kontobevægelser, når de foretages.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2016-25-0063.

Til top Sidst opdateret: 01-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk