Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Drabsforsøg i forbindelse med skyderi mod tatovørforretning 
10-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2015 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret 7. november 2014 og den 16. april 2015 i en straffesag, hvor begge de tiltalte bl.a. var tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi mod en tatovørforretning. De tiltalte blev både i byretten og landsretten fundet skyldige i drabsforsøg. Landsretten fandt for så vidt angår de subjektive forhold vedrørende den ene tiltalte, at denne måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at en eller flere personer i tatovørforretningen kunne blive dræbt af de afgivne skud. Vedrørende den anden tiltalte lagde landsretten til grund, at der på gerningstidspunktet var en igangværende konflikt mellem to bestemte bandegrupperinger, og at denne tiltalte var den ubestridte leder for den ene grupperings afdeling i Køge, og at den første tiltalte og en tredje medgerningsmand havde begået drabsforsøget i forening efter tilskyndelse fra den anden tiltalte.  For så vidt angår den første tiltalte stadfæstede landsretten byrettens dom på fængsel i 4 år samt betinget udvisning. For så vidt angår den anden tiltalte ændrede landsretten byrettens dom på 8 års fængsel til en dom om anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0362 og 2014-25-0363.
Til top Sidst opdateret: 10-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk