Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for ulovlig omgang med hittegods i en sag, hvor domfældte ved en fejl var blevet registreret som ejer af en konto 
07-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juni 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 13. januar 2011.
Domfældte havde i april 2008 modtaget kontoudskrift fra et dansk pengeinstitut med angivelse af et indestående på 1.355.370,02 kroner, som han ikke kendte til. Han overførte senere i alt 700.000 kroner af dette beløb til sin egen konto i et grønlandsk pengeinstitut gennem tre overførsler. Domfældte var blevet registreret som kontohaver ved en fejl, der først blev opdaget efter, at domfældte havde forbrugt cirka 445.000 kr. Ved kredsretten blev domfældte frikendt for ulovlig omgang med hittegods, idet kredsretten fandt, at han kunne have handlet i god tro vedrørende adkomsten til pengene. Grønlands Landsret fandt derimod domfældte skyldig i ulovlig omgang med hittegods og idømte 100 timers samfundstjeneste samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år. Landsretten bestemte endvidere, at domfældte i tilsynstiden skulle gennemgå alkoholbehandling og psykiatrisk behandling.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0080.
Til top Sidst opdateret: 07-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk