Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domfældelse på baggrund af dna-bevis i en sag om indbrudskriminalitet 
27-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2015.

Den pågældende var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 276 i forbindelse med et indbrud begået i en villa. 

På gerningsstedet var der fundet dna-materiale på et opbrudt vindue, og af en erklæring fra Retsgenetisk Afdeling fremgik det, at dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammede fra tiltalte, end hvis ikke en del af det undersøgte dna stammede fra ham. 

Byretten og landsretten dømte tiltalte

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 276 under henvisning til erklæringen fra Retsgenetisk Afdeling samt til, at tiltalte havde forklaret, at han færdedes i det pågældende område, at han tidligere var straffet for indbrudskriminalitet, og at han ikke havde givet en sandsynlig forklaring på, hvordan hans dna blev fundet på indersiden af det opbrudte vindue. 

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom under henvisning til de af byretten anførte grunde. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0314.

Til top Sidst opdateret: 27-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk