Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dansker bosat i udlandet straffet for at modsætte sig anholdelse med henblik på indtransport til politistation blandt andet for at betale en bøde 
26-02-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. september 2012 i en straffesag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 119, stk. 3, og § 291, stk. 1. Tiltalte blev som fører af en bil stoppet af politiet for ikke at have anvendt sikkerhedssele under kørslen. Tiltalte, der var fritaget herfor på grund af risiko for komplikationer som følge af en nerve- og veneskade i venstre øvre ekstremitet, men som ikke fremviste dokumentation for fritagelsen, ville ikke vedtage og betale en bøde på stedet. Politiet anholdt efter et skænderi tiltalte blandt andet med henblik på indtransport til politistationen for at betale bøden. Tiltalte modsatte sig kraftigt anholdelsen, herunder at blive indført håndjern og fastspændt i sikkerhedssele i patruljevognen. Han stemte blandt andet fødderne så hårdt mod patruljevognens førersæde, at der skete skade på dette. Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 80, stk. 1, om kørsel uden sele, samt i at have modsat sig anholdelse og udøvet hærværk. Tiltalte ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse dommen til landsretten, som frifandt tiltalte i færdselsforholdet, idet en ændring af tiltalen til overtrædelse af sikkerhedsselebekendtgørelsens bestemmelse om pligt til at medbringe lægeattest om fritagelse ikke kunne ske for landsretten. Ansøger blev imidlertid også i landsretten fundet skyldig i hærværksforholdet samt i at modsætte sig anholdelse med bemærkning om, at der ikke var grundlag for at fastslå, at anholdelse var et uforholdsmæssigt indgreb, jf. retsplejelovens § 755, stk. 4.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0248.
Til top Sidst opdateret: 26-02-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk